Nasze usługi obejmują następujące rodzaje tekstów:

Biznesowe:

 • raporty, analizy
 • kontrakty
 • oferty handlowe
 • prezentacje
 • korespondencja handlowa

Techniczne:

 • podręczniki
 • instrukcje obsługi
 • teksty informatyczne
 • teksty naukowe i techniczne
 • teksty chemiczne
 • teksty stomatologiczne

Reklamowe:

 • materiały reklamowe
 • artykuły prasowe
 • instrukcje, projekty i informatory
 • ulotki i foldery

Prawno-ekonomiczne:

 • świadectwa, certyfikaty, dokumenty
 • teksty ekonomiczne
 • normy, patenty

Inne:

 • tłumaczenia stron www
 • teksty literackie
 • inne teksty o tematyce ogólnej

WYCENA

Standardowa strona tłumaczenia dla tłumaczeń zwykłych i specjalistycznych wynosi 1800 znaków ze spacjami. W przypadku tłumaczeń przysięgłych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 24.01.2005r. strona zawiera 1125 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia ekspresowe
powyżej 6 stron na dobę:

+50% stawki podstawowej.

Tłumaczenia superekspresowe
powyżej 10 stron na dobę:

+100% stawki podstawowej